Dofinansowano projekt w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Ośrodek Sanatoryjno – Wypoczynkowy w Kołobrzegu w oparciu o §14 pkt 1 lit. i) Regulaminu ubiegania się o udział w Programie Rządowym „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm” – informuje o uzyskaniu subwencji finansowej.

Sanatorium Uzdrowiskowe
w Kołobrzegu

 Zobacz

Ośrodek Wypoczynkowy
w Dźwirzynie

 Zobacz