Dofinansowano projekt w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

 

Sanatorium Uzdrowiskowe
w Kołobrzegu

 Zobacz

Ośrodek Wypoczynkowy
w Dźwirzynie

 Zobacz