Zaproszenie do składania ofert

na budowę budynku łącznika z bazą zabiegowa i sala konferencyjną

w Ośrodku Wypoczynkowym Posejdon w Dźwirzynie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020

Oś Priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie

Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji

projekt pt.: „Wdrożenie innowacyjnej usługi turystycznej w OW Posejdon w Dźwirzynie, obejmującej profilaktykę chorób cywilizacyjnych.”

(do pobrania)

Formularz ofertowy

Oświadczenie o spełnieniu warunków

Projekt umowy

Oświadczenie wykonawcy