Drodzy Goście!

Bardzo ważna w naszej pracy jest Wasza opinia z pobytu w naszych Ośrodkach w Kołobrzegu i Dźwirzynie. Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą, poprzez stronę internetową, o wyrażenie oceny na temat jakości świadczonych usług oraz przekazanie wartościowych uwag. Każda ankieta będzie wnikliwie analizowana, a spostrzeżenia wzięte pod uwagę, by w przyszłości pobyt był jeszcze bardziej udany.

Z góry dziękujemy za poświęcowny czas, zapraszamy do wypełnienia ankiety.

ANKIETA kg               ANKIETA dz